Wycinki

Wykonujemy cięcia pielęgnacyjne oraz wycinki drzew i krzewów.
Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji.
W procesie przygotowawczym sporządzamy dokumentację projektową, inwentaryzację i projekt gospodarki drzewostanem – który jest podstawą prac pielęgnacyjnych, a także określa możliwości nowego projektu zagospodarowania przestrzennego.
Oferujemy wycinki:
• ręczne,
• mechaniczne,
• mechaniczne z wykarczowaniem pni,
• wywózka dłużyc, karpin.