Doradztwo

Nasz profesjonalny zespół ekspertów jest zawsze gotowy aby pomóc Państwu w uzyskaniu ekspertyz, fachowych opinii i pozwoleń.
Oferujemy:
• ekspertyzy,
• inwentaryzacje zieleni i projekty gospodarki drzewostanem,
• opracowania do uzyskania pozwoleń na budowę,
• przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót.