Odwodnienia

Gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, występuje gliniasta gleba warto pomyśleć o drenażu opaskowym i odwodnieniu liniowym. Brak odwodnienia powoduje zamieranie roślin w ogrodzie, zawilgocenie fundamentów domu oraz zalewanie piwnic.
Oferujemy:
• wykonanie wokół budynku systemu rur drenarskich tzw. drenaż opaskowy,
• systemy odwodnienia liniowego z założeniem sieci rur drenarskich, które odprowadzają wodę do studni chłonnych,
• montaż studni chłonnych.