Zielona Italia

Zakres prac – Wykonanie robót ziemnych, zbiornika retencyjnego z umocnieniem skarp i założeniem filtrów, warstw dachu zielonego, systemu nawodnienia, wykonanie trawników z siewu i rolki na stropie i gruncie oraz posadzenie drzew, krzewów, bylin, roślinności wodnej i przywodnej.
Inwestor – Marvipol S.A
Lokalizacja – Warszawa, Włochy, ul. Obywatelska
Powierzchnia –
Czas realizacji – 2012-2013r.