Zielona Dolina

Zakres prac – Wykonanie trawników na gruncie, posadzenie drzew, krzewów i bylin.
Inwestor – J.W. Construction Holding S.A
Lokalizacja – Warszawa, Białołęka, ul. Rossiniego i ul. Pucciniego
Powierzchnia –
Czas realizacji – 2012r.