Drewniana Dziewięć

Zakres prac – Wykonanie robót ziemnych, warstw dachu zielonego, nawierzchni z kostki granitowej, murków oporowych z gabionów i kamienia, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, systemu nawodnienia, wykonanie trawników na stropie oraz posadzenie drzew, krzewów i bylin.
Inwestor – Warbud S.A
Lokalizacja – Warszawa, ul. Drewniana 9
Powierzchnia –
Czas realizacji – 2011r.